Ivan Rybjanský o Somavedicu

 

 


Kontakty
Kontakt

Skupina Pomocníkov Zeme o.z.
Paprad 1598
916 01 Stará Turá
IČO: 50 053 094
DIČ: 2120174375

Zapísaná:
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 82686 Bratislava
oddelenie vnútorných vecí, číslo spisu: VVS/1-900/90-47289

Kontakt pre objednávky:
mobil: 0948 835 335
mail:
info@elektrosmog.sk

Bankové údaje:
OTP Banka
Číslo účtu: 16745197/ 5200
IBAN: SK36 5200 0000 0000 1674 5197
SWIFT/BIC: OTPVSKBX

Obchodní partneri, kde môžete nakúpiť platničky SWISS TESLA:
Pre Slovensko:

NAVITEL - obchodné centrum MAX Trenčín
MADAL BAL - Štúrovo námestie 122/3, 911 01 Trenčín
MADAL BAL - Obchdoná 31, 811 06 Bratislava

Milan Ukropec, Mobily a príslušenstvo - Gen. M.R.Štefánika 69, 916 01 Stará Turá

Pre Českú republiku:
Ekoland klub o.s. - Nebory 68, 739 61 Třinec
tel: +420 777 899 278
e-mail: ekoland.klub@seznam.cz
web: www.sweb.cz/ekoland.klub

Pre Poľsko:
FRAIDA.pl Radosław Zabawa -
Sklep Czarodziejski, Bracka 20, 00-028 Warsaw
tel: +48 601 340 121 , +48 724 888 807
e-mail: sklep@fraida.p
web: www.fraida.pl

MTE3Z