UMENIE

VIDEO - Transmisné Obrazy, Ľubica Weiss


TEMA ELEKTROSMOG

Skodi jej elektrosmog TV Markiza 14.2.2016 .

Pani Horvatova trpí elektrocitlivosti. Musí prespať v aute, lebo v byte sa nevyspi.
Elektrosmog je veľký problém, ktorý vyžiada, aby sa viac ludi zaoberalo riešením.
Elektrocitlivost nie uznaná ako diagnóza na Slovensku.

 

 


VIDEO - ELEKTROSMOG JOJ TV


"Otrava mobilními telefony"

Brožura na stiahnutie

!!! ZADARMO pre Vás!!!


SKÚSENOSTI SO SWISS TESLA HARMONIZAČNÝMI PLATNIČKAMI

..."Ako keby som mala externu baterku, o veľa viac energiu mám. Nahrdelník čakrových platničiek harmonizuju aj v chranialnom rytme a predlžovalo učinok tejto terapie." Jaquelina, Bratislava


Velmi senzibilna slečna z Bratislavy nám napisala: "Ta fialová kruhová platnička (9cm), ktoru som si od vás kupila je priamo zázračná. Velmi mi pomohla pri cestovaní v lietadle i pre bolestach. Mám s nu velmi dobré skusenosti. Lepšie sa sústredim a spánok sa mi upravuje. Myslim že mám i viac energie."


"Dobrý deň, Chcel by som objednať pár vecí od Vás, nakoľko s platničkami som maximálne spokojný a odkedy nosím na krku prívesok purpurovej, tak som stále zdravý ako ryba. S ostatnými farbami som sa k práci s nimi ešte tak nedostal...postupne časom pridám." Richard, Trenčín


"Teplo, láska, krása, harmonia, súzvuk so svetlom, radosť z bytia, Boži dotyk, liečenie svetielkom, hravosť a všetko sa spaja v liečivou Láskou, objatie od Boha . . . naplňujúci pocit ... ODPORÚČAM ZAŽIŤ ... mier, mier, mier." Monika, Myjava po chvilke meditovania s platničkami


"Od kedy som postavila vami zaslanu najväčšiu (čiernu) platničku kolmo na zem oproti vchodovým dverám, krče (spojene s elektrosmogom) som už nedostávala pri prechádzaní chodbou na toaletu a do kúpelne, čo pre mňa znamenalo obrovskú úľavu." pani Beata, Poprad


"Mala som pod postelou geopatogennu zónu. Už pol roka som nemohla dobre spávať. Po položeni čiernej platničky pod vankúš som ihned prvu noc dobre spala, a odvtedy mám pokojný spánok. Zachránila mi živoť. Ďakujem." Liat, Viedeň


 Téma SVETOVÝ UČITEĽ

VIDEO Kristove Znamenia

Kristove Znamenia

 

 

 

Video Živá Voda

Tento unikátny film dokumentuje výskyt liečivých prameňov vo svete. Majú mimoriadne liečivé kvality.Tieto pramene boli energetizované Maitreyom. Postupne ich bude odhaľovaných 777 po celom svete. Tento film dokumentuje pramene v Indii, Nemecku i v Mexiku. 
Na konci filmu je dokumentované Maitreyove zázračné zjavenie v Nairobi, Kenia v roku 1988, kde sa zjavil pred 6000 ludi, ktorí v ňom spoznali Krista. Mnohí z nich boli zázračne vyliečení. Počas dňa bola nafilmovaná žiarivá hviezda na oblohe. 


 

 Žiarivá Budúcnosť Pred Ľudstvom - Ak Zvolíme Múdro 

 "Zdroje Planéty sú Božským Právom pre užívanie celého Ľudstva, majú byť zdieľané rovnomerne. Je nutné upraviť ekonomické usporiadanie tak, aby Potraviny, Ubytovanie, Zdravotná Starostlivosť a Vzdelanie boli Univerzálne práva pre Všetkých Ľudí"

"Plány pre Redistribúciu Svetových Zdrojov Už Existujú a očakávajú aby ľudstvo žiadalo ich Zavedenie!"
"Máme dve možnosti, dve Cesty do budúcnosti:
1. Chamtivosť, sebeckosť = smrť; 
2. Princíp Božského Zdieľania a vytvoriť Žiarivú Novú Civilizáciu. 
"Budúcnosť je v našich rukách, v našom rozhodnutí" hovorí Maitreya.


VIDEO - PRÍCHOD SVETOVÉHO UČITEĽA


 KNIHA: Mimoriadna Doba Mimoriadne Bytosti:

 "Práve som dočital "Mimoriadna Doba od p. Petersona. Hlboko to zatriaslo mojim vnutrom. Ďakujem." Peter, Bratislava

 
! Nové limity pro elektrosmog v ČR !

 

12.11.2015 vyšel NOVÝ AKTUÁLNÍ PŘEDPIS s dvojnásob tolerantními limity!!!
291/2015 Sb.- Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Co z toho vyplývá? Jak se limity nově posunuly? (Platnost od 18.11.2015)
50 Hz (fáze) = limit 10 000 V/m! (dosud 5000 V/m, škodí již 3-5 V/m)
10 MHz - 400 MHz = limit 61 V/m
900 MHz = limit 90 V/m! (dosud 41 V/m)
1,8 GHz = limit 127 V/m! (dosud 63 V/m)
2 GHz a více = limit 137 V/m
Předpis je na webu psp.cz a nebo v PDF na tomto webu.
Přehledněji: zakonyprolidi.cz a z toho PDF na tomto webu.
2x tolerantnější limit umožní instalovat BTS 1,2m od obydlí!
Zdraví však poškozuje již VF nad 0,6 V/m!
Ochranné pásmo od vedení velmi vysokého napětí bude poloviční, atd...

V podstatě, nový předpis dovolí pobyt či instalaci vysílačů a drátů vysokého napětí ještě o polovinu blíže, než do 18.11.2015 a v případě dalšího přiblížení mobilních vysílačů, nebo zdvojnásobení počtu těch, jejichž výkon byl předtím již "na hraně", se nedovoláme zákonné ochrany zdraví, protože podle nového výkladu - předpisu - jsme najednou 2x odolnější vůči umělému elektromagnetickému záření! To je překvapení, viďte.... Někdo nás chce skutečně plošně likvidovat. O připravovaném novém předpisu se samozřejmě nejednalo veřejně. Široká veřejnost nejen, že neměla možnost tomuto zabránit, ale nadále většinou nemá z 90 % o této problematic e žádné povědomí a tak je naprosto snadné uzákonit ještě dvojnásobnou možnost zatížení elektrosmogem, než dosud - nejspíše i kvůli chystané 5G nejrychlejší síti. Na druhou stranu, dvojnásobné zatížení způsobí dvojnásob nemocí a snad se konečně více lidem rozsvítí, že tady je něco velmi špatně!Následující článek v roce 2003 publikoval:
Ing. Jaroslav Novák (čas. Elektroinstalatér 6/2003)
(a doplněno o nařízení 1/2008 Sb)

 

Pro ochranu před expozicí člověka EMP (elektromagnetickým polem) jsou zpracována doporučení (ukazatele, limity), která se zásadně liší podle toho, zda se vychází z tepelných nebo netepelných účinků. Panuje značná nejednotnost v názorech na míru a druh možných poškození zdraví. Odráží se to v příslušných národních bezpečnostních předpisech, které byly v řadě zemí vydány a které nejsou identické.

Než se vyřeší tento základní rozpor, lze doporučit dodržování zásady předběžné opatrnosti. Pokud ji nebudeme dodržovat, pak podle dnes platného vládního nařízení č. 480/2000 Sb. je možné si základnovou stanici GSM nechat nainstalovat i do ložnice a 1 kW vysílač může být umístěn 20 m od našeho bytu. Celkový výkon vysílačů na televizní věži v Praze na Žižkově bude možno zvýšit až stokrát...

Při dodržování zásady předběžné opatrnosti by EMP nemělo překročit tyto ukazatele:


• VF elektromagnetické pole (1 MHz - 3 GHz).. 0,0955 W/m2 (6 V/m)
• NF magnetické střídavé pole .. 0,2 µT = 200 nT = 2 mG
• NF elektrické střídavé pole 3 V/m

Uvedené ukazatele minimalizují rizika onemocnění.

Panuje zde shoda stavebních biologů a mezinárodně uznávané směrnice pro pracoviště s televizními obrazovkami a monitory (TCO/MPR) včetně italských poznatků.

Zkušenosti potvrzují, že někteří jedinci jsou vysoce citliví na EMP a mají nespecifikované zdravotní problémy i s výše uvedenými limity. Jde například o narušení spánku, bolesti hlavy, únavu, pocity tepla, chladu, brnění atd. Tito jedinci se považují za elektromagneticky hypersensitivní. Před deseti lety se tito lidé považovali za hypochondry, dnes se tímto jevem zabývá i WHO.

Se vstupem do EU byly schvalovány nové zákony a navazující předpisy. Vznikají nové instituce, referenční a akreditovaná pracoviště, která mají zajišťovat kontrolu nad plněním složitých předpisů. Avšak při jejich hlubším studiu lze zjistit, že jednotlivé zákony nejsou harmonizovány.

Např. měřením a vyhodnocováním EMP ze zdravotního hlediska se v ČR zabývá příslušná hygienická stanice. Akreditovaná pracoviště měří EMC a vydávají protokoly o shodě a ČTÚ se mimo jiné zabývá ochranou radiového příjmu před rušením.

V praxi to vypadá tak, že občan, pokud podá stížnost např. na nevhodné umístění vysílače VKV, je překvapen, jak uplatnění zákonů v praxi funguje. Místně příslušná hygienická stanice provede měření a pokud hodnota nepřevýší 2 W/m2, považuje z hlediska ochrany veřejného zdraví tuto věc za vyřízenou záležitost. Tato hodnota však převyšuje povolené emise z hlediska EMC, které jsou 3 V/m. (Při této mezní hodnotě by však spolehlivě nefungovaly žádné elektronické přístroje). Podle zákona o telekomunikacích nesmí docházet k rušení rozhlasového a televizního příjmu a norma ČSN EN 55020 stanoví meze odolnosti na 109 dBµV/m, což je 0,3 V/m.

Z uvedeného rozboru je zřejmé, že každá z těchto institucí se pohybuje v řádově jiných úrovních. Praktické dopady na obyvatelstvo při řešení konkrétních problémů nikoho nezajímají.

Legislativa v roce 2003


- Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
- Vyhláška MZČR ze dne 3. října 1990 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření (dnes již neplatná vyhláška, použitá pouze pro srovnávací studie).
- Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
- Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. (Legislativní základ EMC).
- Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
- Norma ČSN EN 55020 Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení.
- Vyhláška MZČR č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií.
- Stavební zákon č. 50/1976 Sb.

Co z legislativní úvahy vyplývá a jaké jsou praktické dopady?


Je zřejmé, že je zde zásadní rozpor mezi telekomunikačním zákonem a elektrotechnickými normami ČSN EN na jedné straně proti vládnímu nařízení o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 480/2000 na straně druhé.

Jak se tato nekompatibilita promítá do legislativy:


Paradoxní je závěr, že před neionizujícím zářením nás preventivně chrání řada zákonů, vládních nařízení a technických norem, které to nedeklarují. (Jde o zákony týkající se EMC a telekomunikační zákon na ochranu radiového příjmu před rušením.) Naopak vládní nařízení č. 480/2000, které má v názvu ochranu zdraví, má nastaveny limity nejspíše podle potřeb mobilní komunikace. Jde o to, že např. mobilní telefon o výkonu 0,5 - 1 W vyvolá ve vzdálenosti 10 - 15 cm od přístroje intenzitu elektrického pole 30 - 60 V/m. Uvedený výkon potřebuje mobilní telefon k tomu, aby se zajistilo bezpečné spojení se základnovou stanicí GSM (BTS). Pokud by hygienici neschválili tyto technické parametry, museli by zakázat používání mobilních telefonů, což dnes již nepřipadá v úvahu. Nic snad proti těmto limitům u mobilních telefonů, protože se jedná o krátkodobou expozici. (Nikdo netelefonuje 24 hodin denně). Naopak za obrovskou chybu a nezodpovědnost vládního nařízení lze považovat to, že tyto limity lze aplikovat i na makroprostředí základnových stanic GSM či VKV vysílačů, tj. i v husté zástavbě.

Analogicky to znamená, že vypočteme-li podle těchto norem bezpečné vzdálenosti od antén vysílačů, pak od vysílače GSM s výkonem 10 W tato vzdálenost vychází 1,8 m (takže nám hygienickou stanicí bude povoleno instalovat si vysílač i do bytu), u vysílače 1000 W je tato vzdálenost 19,6 m. Nyní již víme, že mobilní telefon ke své funkci potřebuje výkon 0,5 - 1 W a ve vzdálenosti od přístroje 10 - 15 cm (je-li přístroj ve funkci) je hlava ozařována stejně, jako kdybychom byli 19,6 m od 1 kW vysílače, což by podle nové normy nemělo škodit zdraví. Podle předcházející vyhlášky MZČR č. 408/1990 byl však tento limit 6 V/m, což odpovídá vzdálenosti 80 - 100 m od vysílače. (Značný skok, uvědomíme-li si, že na rozdíl od mobilního telefonu nás vysílač ozařuje 24 hodin denně).

Prakticky tedy stejná intenzita, která vás ozařuje v průběhu telefonování mobilním telefonem, vás může trvale ozařovat 24 hodin denně. K získání konkrétní představy si můžete udělat tento experiment. Zapněte mobil na režim volání, přiložte ho k jakémukoliv rozhlasovému přijímači a uslyšíte výsledek (rušení).

Po těchto úvahách se můžeme zamyslet i nad obavami rodičů o zdraví jejich dětí. Lze se domnívat, že v místě trvalého pobytu zejména kojenců a hypersensitivních jedinců by se hodnota intenzity elektrického pole neměla trvale pohybovat nad 6 V/m.

Pro malé děti by bylo vhodnější dodržovat bývalou vyhlášku MZČR, protože žádný vědec ani hlavní hygienik ČR nemůže zatím znát vliv dlouhodobého působení intenzivnějšího EMP na zdraví populace - jde o dodržování zásady předběžné opatrnosti.Situaci legislativy zpracoval před lety také Radomil Hradil:

Právní úprava a situace v ČR


V České republice upravovala ochranu obyvatelstva před neionizujícím zářením vyhláška MZ č. 408/1990 Sb. Ta byla nahrazena nařízením vlády č. 480/2000 Sb., přičemž došlo k více než desetinásobnému změkčení limitů. Toto nařízení bylo nahrazeno nař. vlády č. 1/2008 Sb., které i přes narůstající počet stížností občanů trpících zdravotními problémy způsobenými expozicí vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem zachovává měkké limity.

Některé země mají limity asi desetkrát tvrdší - Itálie, Švýcarsko, Polsko, Rusko, Čína.

I přes všechny uvedené skutečnosti trvá MUDr. Jaromír Hrubý, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, na tom, že: "nebyl prokázán jediný případ, kdy by došlo k poškození zdraví expozicí elektromagnetickému poli s intenzitou nepřekračující limity ICNIRP" (dopisy z 24.4.2008, 12.6.2008 a 2.7.2008).

Ředitel Státního zdravotního ústavu, vypracovávajícího podklady pro příslušnou legislativu, MUDr. Milan Bořek píše, že ČR pouze přebírá legislativu a že limity stanovila mezinárodní komise ICNIRP, "která nepochybně vzala v potaz Vámi zmíněné i další studie" (dopis z 10.4.2008). Přitom o komisi ICNIRP je známo, že zásadně odmítá brát v potaz výsledky studií prokazujících netepelné účinky VF EMP a že počítá apriorně jen s účinky tepelnými.

Doc. Luděk Pekárek z příslušné Národní referenční laboratoře SZÚ, který je vlastním autorem našich norem, tvrdí, že "za několik desetiletí, kdy se otázka působení elektromagnetického pole na člověka sleduje podrobně, nebyl prokázán ani jediný případ poškození zdraví člověka elektromagnetickým polem při expozici, která nepřekročila limity ICNIRP" (dopisy z 19.5.2008 a 16.6.2008). Podobné i ještě radikálnější názory (současné limity jsou zbytečně přísné, jediné nebezpečí od mobilů hrozí při telefonování během řízení apod.) uveřejňuje i v oficiálních publikacích Státní Zdravotní Ústav.

Premiér ČR a ministr zdravotnictví, kteří podepsali zmíněné vládní nařízení 1/2008, se k problematice nevyjádřili a dopisy postoupili MUDr. Hrubému z MZ ČR s výše uvedeným výsledkem. Hlavní hygienik ČR na dopis z 28. března dosud nezareagoval.

Jestliže L. Pekárek ve svých publikacích zveřejněných SZÚ tvrdí, že není znám ani teoretický mechanismus, jak by podlimitní VF EMP mohla mít jiné než tepelné účinky na živé tkáně, nemá pravdu. Již v roce 2002 publikoval tým Dr. D. J. Panagopoulose z Katedry biologie a biofyziky na Univerzitě v Athénách (Řecko) biofyzikální model vysvětlující účinek pulzních EMP na živé buňky. Tento model předpokládá narušení funkce buněčných membrán.

Odborník na biomedicínu a biofyziku Dr. U. Warnke ze Sárské univerzity v Saarbrückenu (Německo) publikoval jiný model založený na poznatcích kvantové fyziky v roce 2004.

Radomil Hradil

 

 

Doporučit lze literaturu:


/1/ ELEKTROMAGNETICKÁ POLE - Publikace Světové zdravot. organizace (určeno pro místní orgány státní správy)
/2/ MOBILITY č. 2/2002 Lukáš, Novák, Kamarád nebo tichá hrozba
/3/ ELEKTROINSTALATÉR č. 2/2001 Ing. F. Halačka, CSc., Požadavky na EZS z hlediska elektromagnetického prostředí
/4/ ELEKTROINSTALATÉR č. 1/2003 Ing. Karel Dvořáček, Účinky elektrických a magnetických polí na lidský organismus
/5/ Přepočet veličin pole pro výkon antény 1000 W VUT Praha a VUT Brno
/6/ Zpráva ČTU č. 129 z října 2002
/7/ Měření městského hygienika Brno ze dne 9. 10. 2002 č.j. 3854/02
/8/ Prof. dr. Norbert Leitgeb, Elektromagnetická pole a nespecifické zdravotní symptomy - Workshop WHO
/9/ Ing. Jan Musil, CSc., Mgr. Hana Pafková, Nehazarduje hlavní hygienik zbytečně? (časopis Hygiena a bezpečnost č. 1/2001)
/10/ Holger König, Neviditelná hrozba? Elektromagnetická pole kolem nás (český překlad z němčiny)
/11/ Jiří Valenta - Slaboproudý obzor č. 2-3/2002, Rušení prostředků letecké navigační služby
/12/ Wulf – Dietrich Rose, Elektrosmog a elektrostres (Pragma, 2002)

 

 

 

MjM1ZThmZ