SWISS TESLA


SOMAVEDIC

DR. NONA


Ivan Rybjanský o Somavedicu



 

 



Autorizovaný Súhrn k Certifikácii Platničiek

SWISS TESLA Autorizovaný súhrn k Certifikácii č. 104/2013

IIREC-om vykonané meracie výsledky fyzikálneho pôsobenia produktov Swiss Tesla oproti rušiacim magnetickým poliam boli vykonané detailne, nad geopatogénnou zónou a v okolí vysielajúceho iPhone mobilného telefónu.

Pritom boli získané následné výsledky:
Harmonizér platnička Swiss Tesla vyvíja svoje merateľné vyrovnávajúce pôsobenie magnetického poľa v geopatogénnej zóne reprodukovateľné v priebehu hodiny po aktivácii a udrží ich počas dlhšej doby (dlhodobý test - 4 týždne) bez poznateľného oslabenia. Pôsobenie platničky je merateľné tak isto v susedných poschodiach. Po 72 hodinovom pôsobení silného narušeného magnetického poľa skrze interferenčné pôsobenie iných prístrojov sa nestratí pôsobenie harmonizér platničky SWISS TESLA.

Na narušené magnetické pole v okolí vysielajúceho „Smartphonu“ pôsobí harmonizér platnička prakticky okamžite tým, že sústredí narušenie na blízke okolie mobilného telefónu a okamžite utlmí narušenie po ukončení telefonátu.

Toto bolo potvrdené, cez objektívne fyzikálne meranie s meracími prístrojmi pre registráciu hustoty magnetického toku. Tak isto sa potvrdila spoľahlivosť a vytrvalosť biologicky kladného pôsobenia pre prípad mobilných telefónov a geopatogénnych narušení.

S dokladovanými výsledkami sú predpoklady pre označenie Harmonizér platničiek Swiss Tesla s Certifikátom IIREC naplnené.

Výrobca je oprávnený produkt harmonizér platnička označiť ako IIREC-om vyskúšaný a používať tento IIREC znak pri označení produktu:

Znalec potvrdil svojím vlastnoručným podpisom vykonanie merania a vyhodnotenie pod svojim dozorom a správnosť výsledkov v rámci presnosti merania a vyhodnotenia.

Krems pri Dunaji, Rakúsko, dňa 31.10.2013

 

ZTU2ZjQyY