UMENIE

VIDEO - Transmisné Obrazy, Ľubica Weiss


TEMA ELEKTROSMOG

Skodi jej elektrosmog TV Markiza 14.2.2016 .

Pani Horvatova trpí elektrocitlivosti. Musí prespať v aute, lebo v byte sa nevyspi.
Elektrosmog je veľký problém, ktorý vyžiada, aby sa viac ludi zaoberalo riešením.
Elektrocitlivost nie uznaná ako diagnóza na Slovensku.

 

 


VIDEO - ELEKTROSMOG JOJ TV


"Otrava mobilními telefony"

Brožura na stiahnutie

!!! ZADARMO pre Vás!!!


SKÚSENOSTI SO SWISS TESLA HARMONIZAČNÝMI PLATNIČKAMI

..."Ako keby som mala externu baterku, o veľa viac energiu mám. Nahrdelník čakrových platničiek harmonizuju aj v chranialnom rytme a predlžovalo učinok tejto terapie." Jaquelina, Bratislava


Velmi senzibilna slečna z Bratislavy nám napisala: "Ta fialová kruhová platnička (9cm), ktoru som si od vás kupila je priamo zázračná. Velmi mi pomohla pri cestovaní v lietadle i pre bolestach. Mám s nu velmi dobré skusenosti. Lepšie sa sústredim a spánok sa mi upravuje. Myslim že mám i viac energie."


"Dobrý deň, Chcel by som objednať pár vecí od Vás, nakoľko s platničkami som maximálne spokojný a odkedy nosím na krku prívesok purpurovej, tak som stále zdravý ako ryba. S ostatnými farbami som sa k práci s nimi ešte tak nedostal...postupne časom pridám." Richard, Trenčín


"Teplo, láska, krása, harmonia, súzvuk so svetlom, radosť z bytia, Boži dotyk, liečenie svetielkom, hravosť a všetko sa spaja v liečivou Láskou, objatie od Boha . . . naplňujúci pocit ... ODPORÚČAM ZAŽIŤ ... mier, mier, mier." Monika, Myjava po chvilke meditovania s platničkami


"Od kedy som postavila vami zaslanu najväčšiu (čiernu) platničku kolmo na zem oproti vchodovým dverám, krče (spojene s elektrosmogom) som už nedostávala pri prechádzaní chodbou na toaletu a do kúpelne, čo pre mňa znamenalo obrovskú úľavu." pani Beata, Poprad


"Mala som pod postelou geopatogennu zónu. Už pol roka som nemohla dobre spávať. Po položeni čiernej platničky pod vankúš som ihned prvu noc dobre spala, a odvtedy mám pokojný spánok. Zachránila mi živoť. Ďakujem." Liat, Viedeň


 Téma SVETOVÝ UČITEĽ

VIDEO Kristove Znamenia

Kristove Znamenia

 

 

 

Video Živá Voda

Tento unikátny film dokumentuje výskyt liečivých prameňov vo svete. Majú mimoriadne liečivé kvality.Tieto pramene boli energetizované Maitreyom. Postupne ich bude odhaľovaných 777 po celom svete. Tento film dokumentuje pramene v Indii, Nemecku i v Mexiku. 
Na konci filmu je dokumentované Maitreyove zázračné zjavenie v Nairobi, Kenia v roku 1988, kde sa zjavil pred 6000 ludi, ktorí v ňom spoznali Krista. Mnohí z nich boli zázračne vyliečení. Počas dňa bola nafilmovaná žiarivá hviezda na oblohe. Žial zvukova stopa bola odstranena zo strany YouTube.


 

 Žiarivá Budúcnosť Pred Ľudstvom - Ak Zvolíme Múdro 

 "Zdroje Planéty sú Božským Právom pre užívanie celého Ľudstva, majú byť zdieľané rovnomerne. Je nutné upraviť ekonomické usporiadanie tak, aby Potraviny, Ubytovanie, Zdravotná Starostlivosť a Vzdelanie boli Univerzálne práva pre Všetkých Ľudí"

"Plány pre Redistribúciu Svetových Zdrojov Už Existujú a očakávajú aby ľudstvo žiadalo ich Zavedenie!"
"Máme dve možnosti, dve Cesty do budúcnosti:
1. Chamtivosť, sebeckosť = smrť; 
2. Princíp Božského Zdieľania a vytvoriť Žiarivú Novú Civilizáciu. 
"Budúcnosť je v našich rukách, v našom rozhodnutí" hovorí Maitreya.


Peter a Lubica Weiss, Príchod Svetového učitela from Cesty k sobě on Vimeo.

VIDEO - PRÍCHOD SVETOVÉHO UČITEĽA


 KNIHA: Mimoriadna Doba Mimoriadne Bytosti:

 "Práve som dočital "Mimoriadna Doba od p. Petersona. Hlboko to zatriaslo mojim vnutrom. Ďakujem." Peter, Bratislava

 »
MEDZINÁRODNÉ ZDIEĽANIE

SKORO SA DOZVIETE … NOVÝ DUCH NÁDEJE VSTUPUJE NA ZEM“

„NOVÁ DOBA PRINÁŠA SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODU A MIER. V TEJTO NADCHÁDZAJÚCEJ DOBE ĽUDIA VŠETKÝCH NÁRODOV SA DOČKAJÚ NAPLNENIA SVOJICH SNOV A NÁDEJÍ LEPŚIEHO ŽIVOTA: VÝZNAMU A ÚČELU, KRÁSY A POROZUMENIA, SPRAVNÝCH VZŤHOV A LÁSKY.“

 

 

MEDZINÁRODNÉ ZDIEĽANIE

 

Mnoho ľudí teraz očakáva príchod svojho Učiteľa. Niektorí ho nazývajú Kristom, Mesiášom, piatym Buddhom, Krišnom alebo Imánem Mahdí. Iba málo ľudí však vie, že Učiteľ, ktorý spĺňa všetky tieto očakávania už žije medzi nami.

 

Maitreya, Svetový Učiteľ, neprichádza sám, ale so skupinou Múdrych Učiteľov, ktorí zo zákulisia dlhodobo viedli ľudstvo.

 

Vracajú sa do nášho každodenného života, aby nám pomohli riešiť najkritickejšie problémy ľudstva. Maitreya nie je náboženským vodcom, ale Učiteľom v najširšom zmysle slova.

 

Je tu, aby nás inšpiroval ku vytvoreniu Novej Doby, založenej na zdieľaní a spravodlivosti tak, aby mali všetci ľudia zaistené základné životné potreby: stravu, bývanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie.

 

Jeho otvorená misia vo svete práve začína. Maitreya sám to komentoval slovami: „Skoro, už veľmi skoro uvidíte Moju Tvár a počujete Moje Slová“.

 

☼ MAITRÉJA sa z čista jasna objavuje ľuďom na celom svete – vždy tak, aby inšpiroval svoje rozpoznanie. Týmto spôsobom hľadá spôsob, ako nás pripraviť na svoje verejné vystúpenie a predstavenie svojho učenia a priorít pre svet. Prvé takéto zjavenie sa odohralo v Nairobi za prítomnosti 6000 Keňanov, ktorí ho poznávali ako Ježiša Krista.

 

☼ BENJAMIN CREME, britský autor, umelec a prednášajúci, cestuje po celom svete, aby napomohol vytvárať ovzdušie nádeje a očakávania príchodu Svetového Učiteľa.

 

☼ Rastúci počet znamení a zázrakov po celom svete (svetelné kríže, liečivé pramene, sošky, ktoré pijú mlieko, plačúce obrazy) ako aj iné významné znamenia dokazujú Maitreyovu prítomnosť medzi nami.

 

☼ Transmisná meditácia poskytuje účinný spôsob služby svetu a súčasne duchovný rast jej účastníkov.

 

 

 

 

Zdieľanie a Spravodlivosť, Bratstvo a Sloboda nie sú nové koncepty.

Od kolísky času, ľudstvo spojilo svoju ašpiráciu k týmto žiarivým hviezdam.

Teraz, Moji priatelia, ich zakotvime vo svete.“

Maitreya, Svetový Učiteľ

 

 

 

KTO JE MAITRÉJA

 

♥ Všetky veľké náboženstvá očakávajú ďalší vývoj, ktorý prinesie budúci Učiteľ. Kresťania čakajú návrat Krista, budhisti príchod ďalšieho Budhu (Pána Maitreyu), moslimovia čakajú Imáma Máhdího, hinduisti reinkarnáciu Krišnu alebo Kalki Avatar a Židia čakajú Mesiáša.

Študenti ezoterickej tradície vedia, že to sú rozdielne mená tej istej osoby – Maitreyu, Svetového Učiteľa. Očakávajú jeho skorí Príchod s čelou skupinou Majstrov Múdrosti. Sú to ľudia, ako my, ktorí už pred nami prešli ľudskou evolúciou a ktorí vždy skryto viedli a inšpirovali ľudstvo.

Maitreya neprichádza ako náboženský vodca, ale ako Učiteľ, ktorý ukazuje na východiská zo súčasných najkritickejších problémov ľudstvu.

 

V terajších časoch veľkých politických, ekonomických a sociálnych kríz bude Maitreya inšpirovať ľudstvo k tomu, aby sa chovalo ako jedna rodina a vytvorilo civilizáciu, ktorá by bola založená na zdieľaní, ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a globálnej spolupráci.

 

Začne volať po skutkoch, ktoré by mohli zachrániť milióny ľudí, ktorí rok čo rok umierajú vo svete nadbytku. Medzi jeho odporúčania patrí zmena sociálnych priorít takým spôsobom, aby sa zohľadnilo všeobecné právo človeka na primerané jedlo, ubytovanie, odev, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť. Na základe Maitréjovej inšpirácie ľudstvo samé uskutoční potrebné zmeny a vytvorí zdravší a spravodlivejší svet pre všetkých ľudí.

 

♥ Maitreja nemá v úmysle založiť okolo seba nové náboženstvo ani povolávať svojich nasledovníkov, ale učiť ľudstvo „umeniu sebarealizácie“. Prvé kroky, ktoré by svedu k tomu sú:

„čestnost mysle, uprimnosť ducha a nepriputanosť“.

Sociálne záujmy Maitreyu sú vyjadrené v Jeho zozname priorít: adekvátne jedlo pre každého, primerané bývanie pre všetkých, zdravotná starostlivosť pre všetkých, vzdelanie pre všetkých ľudí, ako základne práva. Jeho sociálny odkaz je možno zhrnúť do niekoľkých slov: „Podeľte sa a zachráňte svet“. Maitreya vie, že toto posolstvo prijmeme a že sme na prahu obdobia mieru a dobrej vôle.

 

♥ V posledných rokoch prichádzali informácie o Maitreyovom príchode prevažne od Benjamína Creme, britského umelca a spisovateľa, ktorý túto tému prezentuje od roku 1974. Podľa pána Creme, Maitreya zostúpil v júli 1977 zo svojho dávneho útočiska v Himalájach a usídlil sa v indicko-pakistanskej komunite v Londýne. Žije a pracuje tam ako obyčajný človek a jeho skutočnú identitu pozná iba niekoľko ľudí.

Maitreya sa postupne zjavuje, aby nenarušil slobodnú vôľu ľudstva. Ako moderný človek, ktorý sa zaujíma o dnešné problémy, pracoval Maitreya na mnohých úrovniach od roku 1977 za účelom prípravy ľudstva na svoje verejne Zjavenie. Jeho mimoriadna energia, ktorú zo zákulisia vylieva na svet, je podnetom pre dramatické zmeny na mnohých frontoch, vrátane pádu komunizmu v Sovietskom zväze, koniec apartheidu v Južnej Afrike, nadviazanie priateľských vzťahov medzi Východom a Západom a rastúcu silu hlasu ľudu v mnohých zemiach, a tiež celosvetové ekologické aktivity.

 

♥ Maitreya sa začal objavovať v roku 1988 osobne a tiež vo sne známym osobnostiam v rôznych zemiach a mnohým bežným občanom. Zmiernenie a uvoľnenie napätia na celom svete, ktoré vzišlo z Maitreyových zjavení, umožnilo podať ďalšie dôkazy Jeho Prítomnosti. V júni 1988 sa Maitreya z čista jasna objavil pred 6000 ľudmi na liečivom a modlitebnom stretnutí pod otvoreným nebom v Nairobi v Keni. Všetci ho okamžite poznávali ako Krista.

Od roku 1991 do súčasnej doby sa Maitreya objavuje pred zhromaždeniami ortodoxných náboženských skupín po celom svete. Krátko ľudí osloví v ich vlastnom jazyku a všetci v ňom poznávajú svojho očakávaného Učiteľa. Neďaleko týchto zjavení Maitreya tvorí liečivé pramene. Tieto liečivé vody v Mexiku, Nemecku a Indii priťahujú milióny návštevníkov.

 

♥ V júli 1988 jeden z Maitreyov spolupracovníkov naznačoval, že znaky Jeho prítomnosti vo svete sa budú množiť. „Chystá sa zaplaviť svet takými udalosťami, ktoré ľudská myseľ nepochopí“. Plačúce a krvácajúce sochy, liečivé svetelné kríže a pramene, odkazy napísané na semenách plodov a zelenine, bronzové a kamenné sošky, ktoré pili mlieko, cez tieto neustále sa množiace zjavenia, ktoré sú často uvádzané v médiách, sa dotýkajú sŕdc miliónov ľudí, a týmto ich pripravuje na svoj skorí Príchod. Tieto Zázraky tiež posilňujú ľudskú nádej a očakávanie vecí nasledujúcich.

 

♥ V najbližšom možnom okamžiku odhalí Maitreya svoju pravú totožnosť. Cez rastúcu verejnú odozvu na jeho Prítomnosť bude Maitreya pozývaný, aby hovoril k celému svetu pomocou komunikačných kanálov televíznych sietí. Tohto Dňa Deklarácie ho uvidíme v televízii aj keď vlastne nebude vôbec hovoriť. Namiesto toho, každý z nás bude počuť jeho slová telepaticky vo svojom vlastnom jazyku, cez jeho schopnosť súčasne zapôsobiť na myseľ všetkých ľudí naraz. Tento zážitok sa stane aj tým, ktorí sa nebudú dívať na televíziu. Jeho energia lásky vstúpi do sŕdc ľudí a povzbudí ľudstvo k záchrane sveta. Súčasne sa stanú stovky tisíc spontánnych uzdravení po celom svete. Takto sa dozvieme, že Maitreya je skutočným Svetovým Učiteľom celého ľudstva.

 

♥ V apríli 1988 začal Maitreyov spolupracovník pravidelne komunikovať s dvoma novinármi ohľadne Maitreyovho učenia a predpovedania svetových udalostí. Tieto informácie boli sprístupnené svetovej tlači a tiež publikované v Share International magazíne. Maitreya predpovedal dramatické a nečakané medzinárodné udalosti týždne, mesiace, dokonca roky predtým, ako sa stali. Obsahom predpovedí bola správa o páde Sovietskeho zväzu, oslobodenie Nelsona Mandely a prelom v mierovom procese na Strednom Východe.

Tieto predpovede nám boli dané za účelom, aby objasnili jeden z najdôležitejších zákonov ovládajúcich životy – Zákon Príčiny a Následku, ktorý je známy tiež pod názvom Zákon Karmy.

Maitreya hovorí, že cez pochopenie a prácu s týmto zákonom môžeme riešiť súčasnú sociálnu, politickú, ekonomickú a environmentálnu krízu.

Maitreyove predpovedi sa týkajú širokého rozsahu tém, napríklad politických udalostí, prírodných katastrof, vedeckých objavov a zvláštnych javov (zázrakov). Predpovede, ktoré sa už naplnili, je napríklad hroziaci krach burzy cenných papierov, ktorý už začal v Japonsku.

 

♥ V období od augusta 1977 do júla 1982 britský spisovateľ a lektor Benjamín Creme prijal sérii 140 posolstiev od Maitreya, Svetového Učiteľa. Ich príjem prebiehal počas Cremových verejných prednášok v Londýne cestou mentálneho prestúpenia, či duchovnej telepatie, ktorá však nemá nič spoločného s medialitou alebo channelingom.

Cez tento spôsob komunikácie Maitreya navrhuje súbor krokov, ktoré je potrebné urobiť pre uskutočnenie žiaducich ekonomických a sociálnych zmien. Nabáda ľudstvo, aby nanovo vybudovalo svet na základoch a princípoch bratstva, zdieľania a lásky. Naznačuje tiež, ako ho môžeme poznať a nalieha na ľudí, aby hlásali Jeho Prítomnosť.

 

♥ V súčasnosti mnoho ľudí hľadá spôsoby pomoci svetu a vybudovanie mocnejšieho spojenia so svojou duchovnou prirodzenosťou. Oba tieto ciele je možné dosiahnuť súčasne pomocou transmisnej meditácie.

Transmisná meditácia je skupinová forma práce, ktorá umožňuje „znášať vysoké duchovné energie, ktoré neustále prúdia k našej planéte. Počas prenosu Majstri Múdrosti riadia zostup energií z duchovných úrovní cez energetické centrá (čakry) zúčastnených vysoko vedeckým spôsobom. Tento proces slúži na ich sprístupnenie ľudstvu a ďalších kráľovstvám prírody. Majstri presmerujú zostupujúcu energiu na základe ich dokonalého pochopenia nášho sveta kdekoľvek, kde je potrebná v danom okamžiku. Týmto spôsobom pretvárajú svet k lepšiemu.

Transmisná meditácia je bezpečnou, vedeckou a nesektárskou činnosťou. Nie je protikladom so žiadnou náboženskou, či duchovnou praxou. Naopak, prehlbuje osobnou meditáciou k ďalšej duchovnej činnosti, ktoré prevádzame.

 

YzA2N